Property Sales

Main

Real estate - foreclosures

 

Property Location Address Sale Date Sale Location
Single Family Home Kenai, AK 50425 Wrangell Drive 12/08/2023 Kenai Courthouse, Kenai
Residential Condo Anchorage, AK 196 Rusty Allen Place #2 01/05/2024 Boney Courthouse, Anchorage
Single Family Home Anchorage, AK 804 W 14th Avenue 01/12/2024 Boney Courthouse, Anchorage
Single Family Home Anchorage, AK 1500 Elcadore Circle #1 01/12/2024 Boney Courthouse, Anchorage
Single Family Home Anchorage, AK 7712 Delridge Circle 03/08/2024 Boney Courthouse, Anchorage
Single Family Home Wasilla, AK 3151 Motherlode Cricle 05/31/2024 Boney Courthouse, Anchorage

 

 

Bank owned real estate and other property

 

Property Location Address Asking Price

 

Auctions

Property Location Address Sale Date Sale Location

 

Repossession

Property Location Address Asking Price